เวลาและความถี่การเดินรถ

the sky trains new yellow line train time frequency

the skytrains logo bem new yellow line

ข้อมูลตารางการให้บริการ

the sky trains new yellow line (ข้อมูลตารางการให้บริการ)

เวลาทำการของสถานี : 05:00 - 01:00 น

รถไฟขบวนแรกออกเดินทางเวลาโดยประมาณ

First Train departure time approx

รถไฟขบวนสุดท้ายออกเวลาโดยประมาณ

Last Train departure time approx

COMING SOON

ความถี่การเดินรถ

Service Intervals

วันจันทร์ - วันศุกร์

Service Intervals

ช่วงเวลา (น.)

Service Hours (hrs.)

เวลาระหว่างขบวนรถโดยประมาณ (นาที.วินาที)

Approximate service interval between trains (min.sec)

วันเสาร์- อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

Service Intervals

ช่วงเวลา (น.)

Service Hours (hrs.)

เวลาระหว่างขบวนรถโดยประมาณ (นาที.วินาที)

Approximate service interval between trains (min.sec)

มีผลตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2567

  • เวลาโดยประมาณที่รถไฟฟ้าออกจากสถานี
  • กรุณาเตรียมพร้อมบนชานชาลาก่อนขบวนรถเข้าสู่สถานี
  • เวลาให้บริการห้องจำหน่ายบัตรโดยสาร 06:00-24:00 น. ไม่มีบริการเติมเงิน จำหน่ายบัตรโดยสารก่อนและหลังเวลาให้บริการ.
  • เพื่อความสะดวก กรุณาใช้บัตรแรบบิทที่มีมูลค่าพอสำหรับเดินทาง สามารถสแกน QR เพื่อซื้อบัตรโดยสารเที่ยวเดียวได้ที่เครื่องจำหน่ายบัตรโดยสาร และสามารถเติมเงินในแรบบิท (รับเฉพาะธนบัตร) ได้ที่เครื่องจำหน่ายบัตรโดยสาร
  • ข้อมูลข้างต้นเป็นความถี่ของการเดินรถไฟฟ้าในสภาวะปกติ