รถไฟฟ้ามหานคร สายสีชมพู

วิสัยทัศน์
เป็นผู้นำในการให้บริการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนที่ดีที่สุด
ภารกิจ
มุ่งพัฒนาระบบ การดำเนินการ และบุคลากร ตลอดจนการบริหาร ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บริการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเป็นระบบที่ทันสมัย รวดเร็ว ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และเชื่อถือได้ โดยให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องและสังคม
ค่านิยมร่วม
ยึดมั่นในบรรษัทภิบาล เชื่อมั่นในบุคลากร มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการให้บริการ สร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้โดยสาร
car-yl

เส้นทางและอัตราค่าโดยสาร

ค้นหาสถานี และสถานที่

   โปรโมชัน

   ข่าวสารและกิจกรรม

   ติดต่อสอบถาม
   และติดตามข่าวสาร

   ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์
   ติดต่อ 0 2617 6111 ทุกวันเวลา : 06.00 - 24.00 น.